Comunicarea cu părinții

Definim parteneriatul cu părinții drept un principiu fundamental al organizării și funcționării instituției noastre. Un parteneriat în care nu uităm niciodată că nucleul este elevul.

Forme de colaborare:

  • Desfășurător săptămânal – activitățile de pe parcursul unei săptămâni;
  • Consultații individuale săptămânale si întâlniri în urma evaluărilor inițiale, sumative și finale;
  • Rapoarte periodice scrise;
  • Sedințe administrative – organizate pe diferite teme și desfășurate de managerul unitătii împreună cu învățătoarele sau cu alți specialiști (medic, psiholog, logoped);
  • Corespondență permanentă prin e-mail;

Activități interactive cu părinții