Definim parteneriatul cu părinții drept un principiu fundamental al organizării și funcționării instituției noastre. Un parteneriat în care nu uităm niciodată că nucleul este elevul.

Forme de colaborare:

  • Desfășurător săptămânal – activitățile de pe parcursul unei săptămâni;
  • Consultații individuale săptămânale si întâlniri în urma evaluărilor inițiale, sumative și finale;
  • Rapoarte periodice scrise;
  • Sedințe administrative – organizate pe diferite teme și desfășurate de managerul unitătii împreună cu învățătoarele sau cu alți specialiști (medic, psiholog, logoped);
  • Corespondență permanentă prin e-mail;

Activități interactive cu părinții