Familia şi grădiniţa reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţi piloni ai educaţiei. Numai printr-o colaborare strânsă, susţinută şi fluentă, familia şi grădiniţa pot pune în aplicare acest proces de educare al micului învățăcel.

Forme de colaborare:

  • Desfășurător săptămânal – activitățile de pe parcursul unei săptămâni;
  • Consultații individuale săptămânale si întâlniri în urma evaluărilor inițiale, sumative și finale;
  • Rapoarte periodice scrise;
  • Sedințe administrative – organizate pe diferite teme și desfășurate de managerul unitătii împreună cu educatoarele sau cu alți specialiști (medic, psiholog, logoped);
  • Corespondență permanentă prin e-mail;

Activități interactive cu părinții – participarea activă a părinților în activitățile din grădiniță creează copiilor sentimente de siguranță și fericire;