Au început înscrierile pentru anul școlar 2020-2021!

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

* Cerere de înscriere – formular tip;
* Copia certificatului de naștere elev;
* Copie carnet de vaccinări;
* Copie CI/pașaport al părinților/tutorilor;

* Hotărâri judecătorești (daca este cazul)
* Dosar medical :
– Fișa medicală tip, completată de medicul de familie;
– Exudat nazo – faringian; (valabil 7 zile)
– Examen coproparazitologic; (valabil 7 zile)
* Dovada achitării taxei de înscriere