Care sunt obiectivele noastre?

– Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul și de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomiei și creativității acestuia;
– Dezvoltarea capacității de a interacționa sănătos cu alți copii, adulți și mediul, pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi;
– Încurajarea explorării, exercițiului, încercării și experimentării, ca experiențe autonome de învățare;
– Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
– Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacitați, deprinderi și atitudini necesare pe tot parcursul vieții.