Scoala Primara Genius ACADEMY este inscrisa in procedura de autorizatie a Ministerului Educatiei Nationale!

Școala va funcționa în intervalul orar 8.00 – 19.00, punând la dispoziția dumneavoastră următoarele variante de program:

Varianta I:   08.00 – 14.30

Varianta II:  08.00 – 17.00

Varianta III: 08.00 – 19.00

Procesul instructiv-educativ respectă cerințele Curriculum-ului Național pentru clasele pregătitoare și I-IV care cuprinde următoarele arii curriculare:

  1.   Limbă și comunicare
  2.   Matematică și științe ale naturii
  3.   Om și societate
  4.   Educație fizică, sport și sănătate
  5.   Arte: Joc și mișcare
  6.   Tehnologii: Arte vizuale si abilitati practice
  7.   Consiliere și orientare: Dezvoltare personală

Manualele școlare și auxiliarele didactice pe care le utilizăm sunt aprobate de Ministerul Educației Naționale.

La Genius ACADEMY considerăm că viața școlară nu ar trebui să se concentreze doar pe discipline academice. Ne mândrim că suntem o școală activă și îi încurajăm pe elevi să se implice într-o varietate de activități co-curriculare.

Avem o ofertă extinsă de activități opționale care se schimbă regulat pentru a ne asigura că oferim un mix de oportunități sportive și artistice pentru elevii noștri.